V ČEM JE NAŠE DOUČOVÁNÍ SPECIFICKÉ?

Žáci mají často ke škole odpor, a tak není učení efektivní. Doma s rodiči se vztekají, odvádějí pozornost nebo má rodič pocit, že nedokáže učivo správně vysvětlit. Při doučování volíme přátelský přístup, díky kterému se dítě odprostí od nechuti, a učení je tak mnohem efektivnější. Tím, že jsme stále studenti, jsme dětem blízko a zároveň jim můžeme předat spoustu svých zkušeností a "fíglů", na které jsme přišli během studií i praxe s dětmi. Zaměřujeme se na názorné ukázky "školních teorií" v praxi tak, aby dítě látku co nejlépe pochopilo a zároveň si ji zapamatovalo. Upřednostňujeme metodu Learning By Doing, protože teoretických znalostí mají většinou děti dost, ale na procvičování a upevnění dané látky nebývá ve škole čas.

 

OPTIMÁLNÍ DÉLKA LEKCÍ

Lekce obvykle trvají 60, 90 nebo 120 minut. U delších lekcí volíme vždy i krátkou přestávku, díky které se dítě začne zase plně soustředit. Učíme všechny předměty základní školy a většinu předmětů středoškolských. Vždy se Vám budeme snažit maximálně vyhovět a vybrat pro Vás toho nejvhodnějšího lektora. Individuální přístup je pro nás samozřejmostí.

 

PŘI PRAVIDELNÉM DOUČOVÁNÍ VÁM GARANTUJEME ZLEPŠENÍ ZNÁMKY MINIMÁLNĚ O 1 STUPEŇ ČI ÚSPĚŠNÉ SLOŽENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

 

MATEMATIKA

Ta bývá velkým strašákem spousty dětí. O to větší je potom radost, když vše pochopí a zvládnou i těžší příklady nebo úlohy z matematiky bez problému vypočítat. Naši lektoři děti doučují na průběžné testy i přijímací zkoušky. Vycházejí z příkladů, které se počítají ve škole (ev. přímo z přijímačkových příkladů) a doplňují je vlastními podobnými příklady, aby děti poté u zkoušení nic nepřekvapilo. Každý žák je jiný, a proto vysvětlujeme stejný typ příkladu klidně několika různými způsoby tak, aby bylo vše pochopeno správně. Potom se látka procvičí a upevní. Pokroky jsou velmi rychle viditelné a nám i dětem dělají radost.

OBJEDNAT DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY

ANGLIČTINA

Gramatika, konverzace, slovíčka? Děti v tom mají často guláš a navíc se bojí promluvit. Cílem našich individuálních lekcí angličtiny je podpořit školní výuku, kde je gramatika vyučována chaoticky a slovíčka se jen "drtí" nazpaměť, a zároveň děti rozmluvit, aby se nebály své teoretické znalosti také použít. Obzvláště v angličtině používáme k výuce spoustu interaktivních materiálů a her, díky kterým jsou lekce nejen zábavnější, ale výuka je tak i mnohem efektivnější. 

OBJEDNAT DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, větné členy, vyjmenovaná slova, použití s/z, n/nn, shoda přísudku s podmětem… je toho zkrátka mnoho. Ne každý si zvládne všechny poučky zapamatovat a pak je najednou použít. Proto se na našich lekcích snažíme dětem vše vysvětlit polopatě a ukázat na logických příkladech. Jednotlivé jevy mnohokrát procvičíme, aby se upevnily dobré základy, na kterých se potom už jen staví dál. Lektoři procházejí i pravidelnými školeními, kde se učí pracovat s různými poruchami učení, jako jsou dyslexie či dysgrafie. I v těchto případech jsou lektoři velmi trpěliví a používají osvědčené techniky, které dětem velmi pomáhají.

OBJEDNAT DOUČOVÁNÍ ČEŠTINY

DALŠÍ PŘEDMĚTY

Rádi Vám pomůžeme i s dalšími předměty jako je ZEMĚPIS, DĚJEPIS, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA, ÚČETNICTVÍ, PŘÍRODOPIS apod. Zároveň můžeme sestavit učební plán na míru, kdy kombinujeme doučování několika předmětů najednou. V případě, že máte nějaké specifické požadavky, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře či na telefonní číslo 792 314 060, kde Vám vše zodpovíme.

OBJEDNAT DOUČOVÁNÍ