V ČEM JE NAŠE DOUČOVÁNÍ SPECIFICKÉ?

Žáci mají často ke škole odpor, a tak není učení efektivní. Doma s rodiči se vztekají, odvádějí pozornost nebo má rodič pocit, že nedokáže učivo správně vysvětlit. Při doučování volíme přátelský přístup, díky kterému se dítě odprostí od nechuti, a učení je tak mnohem efektivnější. Tím, že jsme stále studenti, jsme dětem blízko a zároveň jim můžeme předat spoustu svých zkušeností a "fíglů", na které jsme přišli během studií i praxe s dětmi. Zaměřujeme se na názorné ukázky "školních teorií" v praxi tak, aby dítě látku co nejlépe pochopilo a zároveň si ji zapamatovalo. Upřednostňujeme metodu Learning By Doing, protože teoretických znalostí mají většinou děti dost, ale na procvičování a upevnění dané látky nebývá ve škole čas.

 

OPTIMÁLNÍ DÉLKA LEKCÍ

Lekce obvykle trvají 60, 90 nebo 120 minut. U delších lekcí volíme vždy i krátkou přestávku, díky které se dítě začne zase plně soustředit. Učíme všechny předměty základní školy a většinu předmětů středoškolských. Vždy se Vám budeme snažit maximálně vyhovět a vybrat pro Vás toho nejvhodnějšího lektora. Individuální přístup je pro nás samozřejmostí.

 

PŘI PRAVIDELNÉM DOUČOVÁNÍ VÁM GARANTUJEME ZLEPŠENÍ ZNÁMKY MINIMÁLNĚ O 1 STUPEŇ ČI ÚSPĚŠNÉ SLOŽENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

 

ONLINE DOUČOVÁNÍ V NABÍDCE NOVĚ OD PODZIMU 2020

Ať už bydlíte mimo Prahu, musíte zůstat v karanténě nebo jen upřednostňujete distanční výuku, připravili jsme pro vás možnost objednat si přímo online doučování. Na jaře 2020, když jsme byli nuceni vše přesunout právě do online prostředí, jsme si vše ověřili, správně nastavili a naučili se s dětmi velmi dobře a efektivně pracovat i na dálku. Výsledky doučování jsou totožné, jde tedy už jen o preference každého studenta. Vzhledem k tomu, že lektor nemusí dojíždět k vám domů, je možné tento způsob výuky nabídnout i za nižší cenu. Pokud si nejste jistí, který způsob výuky by pro vás byl vhodnější, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, rádi vám s výběrem pomůžeme.

 

MATEMATIKA

Ta bývá velkým strašákem spousty dětí. O to větší je potom radost, když vše pochopí a zvládnou i těžší příklady nebo úlohy z matematiky bez problému vypočítat. Naši lektoři děti doučují na průběžné testy i přijímací zkoušky. Vycházejí z příkladů, které se počítají ve škole (ev. přímo z přijímačkových příkladů) a doplňují je vlastními podobnými příklady, aby děti poté u zkoušení nic nepřekvapilo. Každý žák je jiný, a proto vysvětlujeme stejný typ příkladu klidně několika různými způsoby tak, aby bylo vše pochopeno správně. Potom se látka procvičí a upevní. Pokroky jsou velmi rychle viditelné a nám i dětem dělají radost.

OBJEDNAT DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY

ANGLIČTINA

Gramatika, konverzace, slovíčka? Děti v tom mají často guláš a navíc se bojí promluvit. Cílem našich individuálních lekcí angličtiny je podpořit školní výuku, kde je gramatika vyučována chaoticky a slovíčka se jen "drtí" nazpaměť, a zároveň děti rozmluvit, aby se nebály své teoretické znalosti také použít. Obzvláště v angličtině používáme k výuce spoustu interaktivních materiálů a her, díky kterým jsou lekce nejen zábavnější, ale výuka je tak i mnohem efektivnější. 

OBJEDNAT DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, větné členy, vyjmenovaná slova, použití s/z, n/nn, shoda přísudku s podmětem… je toho zkrátka mnoho. Ne každý si zvládne všechny poučky zapamatovat a pak je najednou použít. Proto se na našich lekcích snažíme dětem vše vysvětlit polopatě a ukázat na logických příkladech. Jednotlivé jevy mnohokrát procvičíme, aby se upevnily dobré základy, na kterých se potom už jen staví dál. Lektoři procházejí i pravidelnými školeními, kde se učí pracovat s různými poruchami učení, jako jsou dyslexie či dysgrafie. I v těchto případech jsou lektoři velmi trpěliví a používají osvědčené techniky, které dětem velmi pomáhají.

OBJEDNAT DOUČOVÁNÍ ČEŠTINY

DALŠÍ PŘEDMĚTY

Rádi vám pomůžeme i s dalšími předměty jako je ZEMĚPIS, DĚJEPIS, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA, ÚČETNICTVÍ, PŘÍRODOPIS apod. Zároveň můžeme sestavit učební plán na míru, kdy kombinujeme doučování několika předmětů najednou. V případě, že máte nějaké specifické požadavky, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, kde vám vše zodpovíme.

OBJEDNAT DOUČOVÁNÍ